2001 Realització de l’escultura Trilema, La Llagosta

Polimetacrilat,2,5 m.