2001 Realització de l’escultura Tríade, Castelldefels.

Acer corten i acer inoxidable, 8 m.