El bosc de l’ànima, 2012.

Polimetacrilat

Obra adquirida per la Fundació Vilacasas.