Escala cap al cel, 2011. Col·lecció AGBAR.

Polimetacrilat i acer inoxidable

Obra adquirida per la Col·lecció d’Aigües de Barcelona